اطلاعیه

دانشجویان متقاضی سفر به ایران ، جهت دریافت مهر یکبار خروج از کشور ،که قبلا مدارک خود را از طریق ایمیل ارسال کردند و جواب مثبت از سوی این نمایندگی دریافت نمودند، نسبت به تکمیل فرم تقاضا نامه شماره ۳ نیز اقدام و از طریق ایمیل ذیل ارسال نمایند.

دانلود فرم 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید