مصوبه مورخ چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰ شورای عمومی آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجو از خارج از کشور اصلاح شد.

در چارچوب این تصمیم جدید؛

? تصمیم قبلی برای برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی خارجی مرکزی (MYÖS) لغو شد.
به جای این، تصمیم گرفته شد که «آزمون پذیرش دانشجوی خارجی ترکیه (TR-YÖS)» برگزار شود.

? اولین آزمون پذیرش دانشجوی خارجی ترکیه (TR-YÖS) که توسط ÖSYM برگزار می شود، در ژانویه 2023 برگزار می شود و استفاده از نتایج TR-YÖS در پذیرش دانشجویان خارج از کشور به آموزش عالی توصیه می شود. موسسات توسط شورای عالی آموزش و پرورش.

? آزمون مذکور به زبان های «ترکی، آلمانی، عربی، فرانسوی، انگلیسی، روسی» برگزار خواهد شد.

?افرادی که از سال تحصیلی 2022-2023 در موسسات آموزش متوسطه در ترکیه ثبت نام می کنند، فقط با آزمون مؤسسات آموزش عالی (YKS) می توانند وارد موسسات آموزش عالی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید