3 دی 1400

 گردش در گالاتاپورت تا ساختمان جدید استانبول مدرن

مجموعه ای از افتتاحیه ها جان تازه ای به فضاهای عمومی استانبول می دهند این مسئله کاملاً عادی است که بگوییم در طول چندین قرن شهر تاریخی استانبول، بارها بازسازی‌شده است. بااین‌حال همیشه در عباراتی که بیش‌ازحد استفاده می‌شود چیزی درست وجود دارد. استامبول اگر بازسازی نشده باشد، مکانی است که بارها از نو متولد شده….