مرکز تحقیقات رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس عملکرد تحصیلی در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶، از میان ۱۳۶ دانشگاه در ترکیه، دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه را بعنوان برترین دانشگاه ترکیه معرفی کرد

مرکز تحقیقات رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس عملکرد تحصیلی ( URAP ) دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه، اسامی برترین دانشگاه های ترکیه را اعلام کرد.

در رده بندی برترین دانشگاه های ترکیه، عواملی از قبیل تعداد مقاله، تعداد مقالات اعضای هیئت علمی، تعداد مراجع، تعداد مراجع به ازای هر عضو هیات علمی، مجموع مدارک علمی، مجموع مدارک علمی به ازای هر عضو هیات علمی، تعداد دانش جویان مقطع دکترا، نسبت دانشجویان مقطع دکترا به کل دانشجویان، تعداد دانشجویان هر عضو هیات علمی مبنا قرار گرفته است

.

بنا به گزارش مرکز تحقیقات رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس عملکرد تحصیلی در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶، از میان ۱۳۶ دانشگاه در ترکیه، دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه با کسب ۷۶۷,۳۵ امتیاز در رده نخست قرار گرفته است.

پس از دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه، به ترتیب دانشگاه های حاجت تپه با ۷۰۵,۳۰ امتیاز، استانبول با ۶۹۷,۹۵ امتیاز، احسان دوغراماجی بیلکنت با ۶۷۷,۶۹ امتیاز و دانشگاه آنکارا با ۶۷۷,۳۱ امتیاز در رده های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

اسامی دانشگاه هایی که در رده ششم تا پانزدهم لیست برترین دانشگاه های ترکیه قرار گرفته اند به همراه امتیازی که کسب کرده اند به ترتیب به این شرح است:

دانشگاه فنی مهندسی استانبول ۶۷۴,۸۸، دانشگاه فنی مهندسی گبزه ۶۵۷,۹۴، دانشگاه اژه ۶۵۶,۲۹، دانشگاه قاضی ۶۵۱,۸۷، دانشگاه سابانجی ۶۴۸,۲۹، دانشگاه کچ ۶۳۹,۸۲، دانشگاه بغازیچی ۶۲۵,۱۷، دانشگاه آتاتورک ۵۹۷,۹۵، دانشگاه فنی ییلدیز ۵۸۷,۰۹، دانشگاه ارجیس ۵۸۶,۶۴

دکتر اورال آک بولوت رئیس URAP دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه، معتقد است این رده بندی می تواند برای یافتن و از بین بردن نقاط ضعف و نیز بهبود موقعیت دانشگاه ها در رده بندی جهانی مفید باشد.

وی با اشاره به این که برخی از دانشگاه ها علی رغم مشکلات مادی و پرسنلی موجود توانسته اند در رده بندی دانشگاه های برتر دنیا قرار بگیرند گفت: سال گذشته پنج دانشگاه از ترکیه در میان پانصد دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. هم‌چنین اسامی ۱۹ دانشگاه ترکیه در میان ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان و نیز ۷۶ دانشگاه این کشور در لیست ۲۰۰۰ دانشگاه برتر جهان جای گرفته بود. با درنظر گرفتن تعداد کل دانشگاه ها در سراسر جهان که به بیش از بیست هزار می رسد، می توان گفت که دانشگاه‌‌های ترکیه از بسیاری از دانشگاه‌های اروپا وآمریکا در وضعیت بهتری قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید