پارتی خیابانی شب سال تحویل در استانبول‬ با کنسرت رایگان هانده ینر

مکان : جلوی مرکز خرید آک مرکز در بشیکتاش
زمان : ۳۱ دسامبر ساعت ۱۹:۳۰

دیدگاهتان را بنویسید