پیش نویس اجلاس بروکسل، فعال سازی روند مذاکرات را پیش بینی میکند

در پیش نویس تهیه شده پیش از آغاز اجلاس ترکیه و اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل انجام میگردد، تصمیم به فعال سازی روند مذاکرات که مدتی است هیچ پیشرفتی در آن حاصل نمیگردد، گردید

.

در صورتی که ترکیه آنچه که مورد نیاز میباشد را به جای آورد، ماه اکتبرسال ۲۰۱۶، شهروندان ترکیه قادر خواهند بود تا بودن ویزا به اروپا سفر نمایند.

بر اساس این پیش نویس، اتحادیه اروپا، برای آغاز روند حل مسئله مهاجران، ۳ میلیارد یورو به ترکیه کمک مالی خواهد نمود.

در متن این پیش نویس، ترکیه و اعضای اتحادیه اروپا، سالانه یک و یا دو بار در چهارچوب اجلاس گرد هم خواهند آمد.

گفته می شود که در چهارچوب مذاکرات عضویت در ماه دسامبر، فصل جدیدی باز شده و همچنین بررسی فصلهای جدید طی سال ۲۰۱۶ نیز امکان پذیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید