“نیهات زیبکچی اوغلو” وزیر اقتصاد ترکیه اظهار داشت، در صورتی که با مشکل حقوقی روبرو نشویم، حداقل حقوق ها در ترکیه از ماه ژانویه به ۱۳۰۰ لیره ترک افزایش خواهد یافت

 

 

“نیهات زیبکچی اوغلو” وزیر اقتصاد ترکیه اظهار داشت، در صورتی که با مشکل حقوقی روبرو نشویم، حداقل حقوق ها در ترکیه از ماه ژانویه به ۱۳۰۰ لیره ترک افزایش خواهد یافت.

 

زیبکچی با سفر به شهرستان های دنیزلی، در سالن کنفرانس آجیپایام با شهروندان گردهم آمد.

 

وی با اعلام اینکه حداقل حقوق ها از ماه ژانویه به ۱۳۰۰ لیره ترک خواهد رسید و مشکلی در این زمینه نمی بینیم گفت: “البته که این مسئله در کمیسیون تثبیت حداقل حقوق مطرح خواهد شد، پیشنهادمان در این راستا خواهد بود.”

 

زیبکچی با یاداوری اینکه پیشنهاد مذکور از سوی نخست وزیر ارائه شده تاکید کرد، در زمینه این مسئله که تبدیل به تعهد شده است، حزب عدالت و توسعه و حکومت آنچه در توان دارد انجام خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید