شهرستان “تیره” که هنرهای دستی و آداب و سنن عثمانی را زنده نگه داشته است، میزبان شمار زیادی توریست از کشورهای اسکاندیناوی است

شهرستان “تیره” ازمیر میزبان توریست هاست

.

این شهرستان که هنرهای دستی و آداب و سنن عثمانی را زنده نگه داشته است، میزبان شمار زیادی توریست از کشورهای اسکاندیناوی است.

اماکن تاریخی، مغازه های نوستالژیک، بازار مشهور سه شنبه و فرهنگ “تیره” به اندازه مردم منطقه توجه گروه های خارجی را نیز به خود جلب کرده است.

پس از پروتکل به امضا رسیده بین شرکت های تورهای مسافرتی و شهرداری، شمار توریست ها به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است.

تورهای مسافرتی روزانه ۱۵۰۰ توریست را به گردش در شهر می برند.

دیدگاهتان را بنویسید