مردم مجارستان علاقه بسیاری به سریالهای ترک نشان میدهند

 

مدیران پلاتفرم اجتماعی علاقمندان به سریالهای ترک در مجارستان، با شاکر فاکلی سفیر ترکیه در بوداپشت دیدن کردند.

در گروه سایتهای اجتماعی که علاقمندان به سریالهای ترک در مجارستان اعضای آن میباشند، بیش از ده هزار تن عضو وجود دارد

.

شاکر فاکلی که سخنرانی کوتاهی نیز انجام داد، ضمن ابراز اینکه مجارستان و ترکیه دو کشور دوست و متفق میباشند، گفت: “ملل کمی وجود دارد  که در ابتدا به جنگ پرداخته و سپس این جنگ را تبدیل به دوستی قوی نمایند. مجارها و ترکها، نمونه زیبایی از این گفته هایم میباشند.”

آدام دامو مدیر این گروه نیز ضمن ابراز اینکه در مجارستان بخصوص قشر جوان علاقه بسیاری به ترکیه دارند، گفت: “پس از آغاز نمایش سریالهای ترک، علاقه به دوره عثمانی نیز در این کشور افزایش یافت. برای قویتر کردن دوستی میان ترکها و مجارها، میتوانیم این سریالها را در گروههای که تشکیل داده ایم، مورد بررسی قرار دهیم.”

دیدگاهتان را بنویسید