اداره آمار ترکیه از رشد طبقه متوسط در کشور خبر داده است

 

براساس ارقام منتشر شده از سوی اداره امار ترکیه، در حالیکه در سال ۲۰۱۴ درامد لایه ۲۰ درصدیثروتمندان در ساختار اجتماعی ترکیه کاهش داشته است در مقابل درامد بخش فقیر ۲۰ درصدی کشور افزایش نشان میدهد.

براساس این آمار در سال گذشته درامد سرانه هر فرد در خانوار در ترکیه، با ۹ ممیز ۸ دهم درصد افزایش به میانگین ۱۴ هزار و ۵۵۳ لیره ترک رسیده که این امر نشان دهنده تقویت اقتصادی طبقه متوسط در ترکیه است.

دیدگاهتان را بنویسید