گردهم آیی جهره های شناخته شده محافل کار ایران در استانبول

 

محافل کار ایران در پی لغو تحریم های آمریکا و کشورهای غربی با هدف توسعه شراکت تجاری در شهر استانبول ترکیه گردهم می آیند

.

هیئت ایرانی که با بسیاری از صاحبان کار ترک و در راس اتاق بازرگانی استانبول ارتباط دارند، نه تنها در عرصه تجاری بلکه در عرصه آموزشی نیز توسعه همکاری های متقابل را مورد هدف قرار داده اند.

مابین برخی از شرکت های ترک و ایرانی قرار دادهای تجاری امضا خواهد شد.

ترکیه و ایران در پی قرار داد همکاری اقتصادی که در سال ۲۰۰۲ امضا کردند، در توسعه روابط فی مابین مسافت مهمی طی کردند.

در سال ۲۰۱۲ حجم تجاری مابین دو کشور به بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید