سرمایه گذاری های بین المللی انجام گرفته در ترکیه بین سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۳ باعث افزایش درآمد ناخالص ملی به میزان ۸۴ میلیارد دلار شد

اولین موضوعی که سرمایه گذاران خارجی آن را مد نظر قرار می دهند، فضای صلح و آرامش موجود و آینده این دو فاکتور در کشور محل سرمایه گذاری می باشد. احتمال بروز هر گونه مشکل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در یک کشور باعث فرار سرمایه گذاران از ان مکان می شود. سرمایه گذاران در یک کشور خارجی به دو شکل سرمایه گذاری می کنند. اولین راه، سرمایه گذاری در زمینه تولید و تجارت می باشد و دومین راه نیز سرمایه گذاری به شکل خرید ملک است

.

سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل اقدام به انتشار گزارش سرمایه گذاری جهانی بطور همزمان در سراسر جهان نمود. ضمیمه ویژه این گزارش که اقدام به تحلیل و بررسی ترندهای سرمایه گذاری مستقیم بین المللی در ۲۰۱ کشور جهان نموده است، با عنوان “انجام اصلاحات در مدیریت سرمایه گذاری های بین المللی” از سوی “انجمن سرمایه گذاران بین المللی ترکیه” آماده شده است. احمد اردم رئیس “انجمن سرمایه گذاران بین المللی ترکیه” در این رابطه اظهار می دارد: ترکیه برای اینکه بتواند به مرکز جذب سرمایه تبدیل شود، باید دینامیک هایی را که جهت حرکت سرمایه های بین المللی را تعیین می کند، مد نظر داشته باشد.

سرمایه گذاری های بین المللی انجام گرفته در ترکیه بین سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۳ باعث افزایش درآمد ناخالص ملی به میزان ۸۴ میلیارد دلار شد. این رقم معادل با ۱۰.۲ درصد درآمد ناخالص ملی در شال ۲۰۱۳ بوده و ۱۹.۴ درصد از افزایش درامد ناخالص ملی در این دوره را شامل ی شود. انتظار می رود که این افزایش در ۱۰ سال آتی نیز ادامه یابد.

ترکیه در سال ۲۰۱۴ از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم، توانست سطح حاصله در سال قبل را حفظ نموده و رقم ۱۲.۱ میلیارد دلار را ببیند. ترکیه بدین ترتیب توانسته است ۱ درصد از سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی را بخود اختصاص داده و آن را حفظ نماید. از سوی دیگر سهم ترکیه از سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ و در میان کشورهای در حال توسعه ۱.۸ درصد، در میان کشورهای آسیای غربی نیز ۲۸ درصد می باشد. بر اساس این داده ها، ترکیه از نظر جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در رده ۲۲ جهان قرار دارد و در بین کشورهای آسیای غربی نیز در رده اول جای دارد .

بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل، میزان سرمایه گذاری های خارجی در سال ۲۰۱۴ در سطح جهان ۱۶ درصد کاهش یافته و به رقم ۱.۲۳ تریلیون دلار افت نمود. علیرغم این تابلوی جهانی، وضعیت در ترکیه برعکس می باشد و ورود سرمایه گذارن جدید به ترکیه و انجام سرمایه گذاری ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید