عبارت “ساخته شده در سوئیس” بر روی شکلاتهای این کشور نوشته نخواهد شد

 

به همراه قانونی که سال ۲۰۱۷ در سوئیس به اجرا گذاشته خواهد شد، تنظیماتی در رابطه با “مواد خام” در محصولات سوئیس، ترتیب خواهد یافت.

بر روی بسته بندی شکلاتهای سوئیس که فندقش از ترکیه خریداری میگردد، عبارت “ساخته شده در سوئیس” نوشته نخواهد شد

.

بر اساس این قانون، برای استفاده از عبارت “ساخته شده در سوئیس” باید ۸۰ درصد از مواد خام مورد استفاده در این محصول، متعلق به سوئیس باشد.

بدین ترتیب، بر روی بسته بندی شکلاتهای سوئیس که ۴۰ درصد از مواد مورد استفاده در آن، متعلق به ترکیه میباشد، عبارت “ساخته شده در سوئیس” نوشته نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید