بزرگترین دماغ دنیا در ترکیه!!!

DÜNYANIN EN UZUN BURUNU

 به گزارش روزنامه صباح ترکیه این شهروند شهر آرتوین ترکیه که شهری نزدیک به ایران است

در سال 2011 به علت دماغ بسیار بزرگش در کتاب گینس ثبت شد «مهمت اوزیورک» حدود 9 سانتی متر دماغ دارد و جالب آنکه از یک شرکت تولید کننده لوازم خانگی در ترکیه پیشنهاد تبلیغاتی دریافت کرد البته اوپیشنهادات از ایتالیا وکره جنوبی هم داشته است او هم اکنون با حقوق بازنشستگی امرار معاش می کند ولی مطمئنا تاثیر این اتفاقات  در زندگی اقتصادی او چشمگیر خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید