در این یادداشت سعی بر آن داریم که تلفن های ضروری که شما در زمان مسافرت به ترکیه یا اگر اقامت ترکیه را دارید و در زمانهای مهم به آنها نیاز دارید را در اختیار شما قرار دهیم. لطفا تا آخر با ما همراه شوید و نظرات خود را برای ما کامنت کنید

تلفن‌های اضطراری ترکیه

تلفن‌های اضطراری ترکیه به شرح ذیل است :

 • پلیس گردشگری۵۲۷۴۵۰۳
 • آمبولانس: ۱۱۲
 • آتش‌نشانی: ۱۱۰
 • پلیس: ۱۵۵
 • پلیس ترافیک: ۱۵۴
 • پلیس ساحلی: ۱۵۸

تلفن‌های مفید

 • راهنمای ترکیه: ۱۱۸۱۱
 • راهنمای استانبول: ۱۱۸۳۲
 • راهنمای تلفن: ۱۱۸۵۵
 • راهنمای فارسی‌زبان شبانه‌روزی صدا: ۱۱۸۲۲

شماره تلفن های اورژانسی ترکیه

اصولا مهمترین شماره های ضروری در هر کشور به خدمات ضروری تعلق دارد که در زیر تلفن های ترکیه آورده شده اند: شماره تلفن های ضروری ترکیه که بیشتر از همه مهم هستند در جدول بالا آورده شده اند که همگی دارای یک شماره هستند و با تماس گرفتن با این مرکز (Acil Çağrı Merkezi ) خدمات می توان مشکل و یا حادثه را گزارش کرد تا ماموران مورد نیاز بلافاصله به محل مورد نظر برسند.

تلفن های خدمات دولتی

در ترکیه سرویس های زیادی وجود دارند که می توان از آنها استفاده کرد و از خدمات آنها در محل مورد نظر بهره مند شد. این تلفن های ضروری ترکیه در زیر نوشته شده است:

 • خدمات جنازه و حمل متوفی ۱۸۸
 • مرکز مالیات ۱۸۹
 • خدمات پزشک در محل ۱۱۳
 • مشاوره سلامت ۱۸۴
 • دریافت کد پستی ۱۱۹
 • مشاوره شماره ناشناس ۱۱۸
 • پلیس ترافیک و سد معبر ۱۵۳
 • امنیت سواحل ۱۵۸
 • مشاوره مسمومیت ۱۱۴
 • اطلاعات توریستی ۱۷۰
 • بانوان و خدمات عمومی ۱۸۳
 • آلودگی صوتی ۱۷۶
 • گزارش آتش سوزی جنگل ۱۷۷
 • اداره پست ۱۶۹
 • اداره فرمانداری ۱۷۹
 • اطلاعات تلفن ۱۸۸۸۰

  تلفن های ضروری خرابی ها و خدمات تعمیر

 • خرابی سیم ۱۲۲
 • خرابی تلفن ۱۲۱
 • خرابی اینترنت ۱۲۴
 • خرابی سیم تلوزیون ۱۲۶
 • خرابی آب ۱۸۵
 • خرابی برق ۱۸۶
 • خرابی گاز ۱۸۷

سایر تلفن های ضروری در ترکیه

تلفن بیداری ۱۳۵
گزارش اصراف ۱۷۵
موسیقی و داستان گویی ۱۶۶

 

دیدگاهتان را بنویسید