همانگونه که گفته شد، شرط ورود به کلاس دانشگاه های ترکیه متفاوت از شرط قبولی در کنکور دانشگاه های ترکیه  است. برای کسب شرایط لازم جهت ثبت نام دردانشگاه های ترکیه می بایستی از عهده سئوالات ادبیات ترکی استانبولی برآمد. ارزیابی این سئوالات به صورت الفبایی است. کسانی که نمره “A” در امتحان ورودیدانشگاه های ترکیه کسب نمایند می توانند بدون هیچ مشکلی ثبت نام نمایند. کسانی که موفق به کسب نمره “B” شوند امکان ثبت نام در دانشگاه های ترکیه برایشان وجود دارد ولی واحدهای کمتری را می توانند انتخاب نمایند و در قبال دانشکده تعهد نامه ای را مبنی بر تکمیل نمودن زبان و تسلط به آن را پر کرده و در زمان کوتاهی باید مدرک دیپلم تومر را به دانشگاه های ترکیه ارائه دهند.
کسانی که نمره “C” بیاورند، نمی توانند در دانشگاه های ترکیه ثبت نام نمایند و می باید در عرض یکسال سطح زبان خود را توسعه داده و دیپلم زبان ترکی استانبولی را دریافت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید