بنا براطلاع واصله از اداره کل مهاجرت وزارت کشور ترکیه:

 از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴  مطابق با  ۱۸ مه ۲۰۱۵ کلیه درخواستهای اتباع خارجی برای اقامت در ترکیه و یاتمدید اقامت بایستی از طریق مراجعه متقاضیان به سامانه www.goc.gov.tr انجام پذیرد.

دیگر اطلاعات مفید در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

الف – برای کسانی که اولین بار درخواست اقامت می کنند:

برای این متقاضیان ۵  مرحله به شرح ذیل پیش بینی شده است:

 ۱-مراجعه به سامانه  www.goc.gov.tr ؛

۲- تکمیل فرم مربوطه در سامانه و چاپ فرم تکمیل شده؛

۳- واریز نمودن هزینه مربوطه که مبلغ آن توسط سامانه مشخص می شود ، در بانکها و مراکزی که مشخص شده است؛

 

 

–  حضور شخص متقاضی جهت مصاحبه دقیقا در ساعت و زمانی که توسط سامانه مشخص می شود.

ضروری است فرد متقاضی فرم چاپ شده ، رسید پرداخت هزینه و کلیه اسناد لازم را به هنگام مصاحبه همراه داشته باشد.

۵- پس از انجام مصاحبه در صورت تایید مدارک،  اجازه اقامت از طریق پست برای متقاضی ارسال خواهد شد.

ب- برای کسانی که در خواست تمدید مهلت اقامت خود را دارند:

این افراد باید حداکثر ۶۰ روز قبل از پایان تاریخ اقامت خود اقدام نمایند.

در این مورد نیازی به حضور متقاضی و انجام مصاحبه نیست.

برای این منظور نیز ۵ مرحله به شرح ذیل پیش بینی شده است:

۱-مراجعه به سامانه  www.goc.gov.tr؛

۲- تکمیل فرم مربوطه در سامانه و چاپ فرم تکمیل شده؛

۳- واریز نمودن هزینه مربوطه که مبلغ آن توسط سامانه مشخص می شود ، در بانکها و مراکزی که مشخص شده است؛

۴-  ارسال فرم چاپ شده ، رسید پرداخت هزینه و کلیه اسناد با پست به نشانی مربوطه ؛

۵- در صورت تایید مدارک،  تمدید اجازه اقامت از طریق پست برای متقاضی ارسال خواهد شد.

پ-سایر ملاحظات:

۱-برای کسانی که درخواستهای خود را قبل از تاریخ ۲۸ اردیبهشت فرستانده اند به همان روش قبلی اقدام خواهد شد، لیکن باید درخواست خود را مجددا از طریق سامانه www.goc.gov.tr ثبت نمایند. 

۲-این رویه کلیه درخواست های اقامت کوتاه مدت و بلند مدت بیش از ۹۰ روز در ترکیه (از جمله درخواست تغییر نوع اقامت و یا درخواست تمدید اقامت دانشجویی) را شامل می شود.

۳-اشکلات احتمالی در شروع رویه جدید نباید اسباب نگرانی متقاضیان شود و مسئولین ذیربط قول داده اند همکاری کامل را با آنها مبذول خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید