ترکيه چه مي تواند به ايران بفروشد؟

وزارت اقتصاد ترکيه تغييرات در اقتصاد ايران را رصد کرده و تعيين کرده است که کدام بخش هاي اقتصاد ترکيه مي تواند به ايران صادرات داشته باشد. وزارت اقتصاد ترکيه بخش هاي «گردشگري، انرژي، بانکداري، پتروشيمي، ارتباطات» و همچنين خودروسازي و حمل و نقل را داراي پتانسيل صادرات اعلام کرده است. اين وزارتخانه اضافه کرده که «فرصت هايي براي ساخت فرودگاه، بزرگراه و هتل» و «کشتي هاي باري در درياي خزر و درياي سياه» وجود دارد.

 

بر اساس برآوردهاي اين وزارتخانه، هم اکنون حدود يکصد شرکت ترک در ايران فعال اند. در تبريز، 38 پروژه سرمايه گذاري ترک ها در تنها منطقه سرمايه گذاري خارجي ايران فعال اند.

موافقتنامه تجارت ترجيحي فعلي نيز به توسعه حجم مبادلات تجاري با ايران کمک خواهد کرد و موجب افزايش صادرات کالا به اين کشور خواهد شد.

پس از مختل شدن مسير سوريه به دليل جنگ، ايران تنها گزينه ترکيه براي دسترسي به بازارهاي خاورميانه است. ستين نوح اوغلو، رئيس اتحاديه بين المللي شرکت هاي حمل و نقل ترکيه گفت: «موافقتنامه ها با ايران نهايي شده است. پس از 22 آوريل ما از طريق اين کشور کالا ترانزيت خواهيم کرد.»

لغو تحريم ها، وابستگي متقابل ايران و ترکيه به يکديگر، و جمعيت بالاي آذري زبانان ايراني مي تواند نقش مهمي در گسترش تجارت بين دو کشور ايفا کند، اما دو کشور داراي بلندپروازي هايي در زمينه رهبري منطقه هستند.

ترکيه در يمن، سوريه و عراق با ايران داراي تضاد منافع است. اردوغان با گرفتن طرف سعودي ها ايران را خشمگين ساخته است. بنابراين نمي توان احتمال تضعيف مبادلات تجاري در سايه اختلافات اينچنيني را نيز از نظر دور داشت.

دیدگاهتان را بنویسید