بازار اتومبیل ترکیه در چهار ماه اخیر ۵۷ درصد بزرگ شد

بازار اتومبیل ترکیه در چهار ماه اخیر ۵۷ درصد بزرگ شد.

بازار اتومبیل ترکیه در طول چهار ماه اول سال ۲۰۱۵ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۷ ممیز ۱۱ درصد رشد یافت

.

فروش اتومبیل در ترکیه در ماههای ژانویه الی آوریل سال ۲۰۱۵ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۹ ممیز ۲۶ درصد افزایش یافته و به ۱۹۷ هزار و ۲۰۲ دستگاه افزایش یافت.

بازار خودروهای تجاری سبک نیز در چهار ماه اول سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال گذشته۸۵ ممیز ۵۴ درصد افزایش یافته و به ۶۷ هزار و ۶۴۸ دستگاه رسید.

در بازار خودروهای تجاری سبک و اتومبیل ها در ماه آوریل تعداد فروش ها به ۹۱ هزار و ۶۰۲ دستگاه افزایش یافت.

این رقم در مقایسه با ماه آوریل سال ۲۰۱۴ به معنی افزایش ۷۱ ممیز ۸۵ درصدی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید