انجمن سرمایه گذاری های بازار ترکیه ، برای سومین سال ، این کنفرانس رو برگزار خواهد کرد.

در تاریخ 14-13 نوامبر در استانبول ، در 25 پنل ، و 24 برنامه ی آموزشی  به مدت دو روز با

چشم انداز ترکیه 2023 این کنفرانس برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید