A313 کد
 بوفه موسسه آموزشی نام محل
منطقه بیکنت بیلیکدوزو آدرس
05314393384 اطلاعات تماس
45 متراژ با توضیحات
CAFÉ BÜFE نوع خدمات یا محصول
 بیش از 1000 نفر دانشجو و دهها شرکت در ساختمان تجاری وضعیت تردد
2 نفر تعداد پرسنل و حقوق هریک
سود مفید 2500 لیر تابستان و 5000 لیر زمستان درامد طبق نظر مشتری
هفتاد الی صدو پنجاه نفر تعداد میانگین مشتری روزانه
 از یک لیر تا 15 لیر قیمت منو   از / تا
 تحت پوشش برند اموزشگاه وضعیت برند
 پنج  سال سال سابقه
کلیه هزینه اب برق …  توسط اموزشگاه پرداخت می شود سایر هزینه های ماهیانه
750 لیر اجاره ماهیانه
65 هزار لیر مبلغ درخواستی
مجوز ندارد مجوز های حال حاضر
وضعیت شرکت جهت واگذاری
عدم رسیدگی و کمبود زمان جهت اختصاص به خانواده دلیل واگذاری
مجتمع تجاری و فعالیت تحت پوشش اموزشگاه نقاط قوت طبق نظر کارشناس مشتری و صاحب مجموعه

 

  عدم استفاده از فرصت های موحود در طی مدیریت فعلی نقاط ضعف طبق نظر کارشناس مشتری و صاحب مجموعه
 بزودی در مجاورت اموزشگاه ،کلینیک دندانپزشکی افتتاح می شود فرصت ها طبق نظر کارشناس مشتری و صاحب مجموعه
 رقبا بیرون از مجتمع تهدید ها طبق نظر کارشناس مشتری و صاحب مجموعه
 3 ساله قرارداد جدید چند ساله خواهد بود

 

                                               داخل مجتمع در منطقه بیکنت بیلیکدورو موقعیت ملک
دستگاه ساندویچ ساز ،یخچال ،مایکروفر تجهیزات موجود و ارزش تجهیزات
دانشچویان و مشتریان فعلی پتانسیل های موجود در موقعیت
وجود حداقل یک نفر فروشنده و آشنا به کار به زبان ترکی الزامی به نظر میرسد زمان کار ار ساعت 8 صبح الی 10 شب بوده و بیشترین مشتری طی ساعت 8 الی 10.30 صبح می باشد و با توجه به بودجه قابل توصیه ای می باشد بارزترین نکته این بوفه این است که در حال حاضر شرکت ثبت نشده یعنی به عبارتی مالیاتی به دولت پرداخت نمی شود و به همین صورت نیز میتوان ادامه داد ولی در صورت گسترش کار این روند باید تغییر یابد همچنین هزینه های اب برق و .. نیز توسط اموزشگاه پرداخت میشود سایر توضیحات

دیدگاهتان را بنویسید