شرکت ترکیه پرتال در استانبول ترکیه با  نماینده اطلس کینگ دوبی در ترکیه در حوزه واردات و صادرات از ترکیه به ایران و کشورهای عربی قرارداد تفاهم همکاری امضا کردند این قرارداد در دفتر استانبول ترکیه پرتال به امضا طرفین رسید

شایان ذکر است شرکت اطلس کینگ دوبی از سال 2001 در حوزه های پتروشیمی ، ،صنایع غذایی ، کاغذ در کشوهای عمان استرالیا و امارت دارای دفاتر فعال بوده و مشفول به فعالیت می باشد

هدف از این تفاهم واردات در حوزهای ذکر شده از ایران به ترکیه می باشد

دیدگاهتان را بنویسید