رییس کنفدراسیون اصناف و کسبه ترکیه از کسبه کشور خواست برای حل مشکل بیکاری شاگرد استخدام کنند

بندوی پالان دوکن، رییس کنفدراسیون اصناف و کسبه ترکیه موسوم به (TESK) طی بیانیه‌ای اعلام کرد: هر کاسبی که یک شاگرد را استخدام کند، دولت تمامی مالیات او پرداخت خواهد کرد. کاسب تنها حقوق شاگرد را پرداخت خواهد کرد

در این بیانیه همچنین آمده است:

در چارچوب برنامه استخدام، مالیات بیمه شاگردان تامین و همچنین برای دوسوم حقوق آنها کمک مالی اهدا می شود.

کاسبی که بخواهد برای آموزش هنر یا حرفه خود شاگردی را استخدام کند، دولت تا یک سال حقوق این شاگرد را از جمله مالیات بیمه نیز تامین می کند.

همچنین اگر این شاگرد طی 5 سال پیش این کاسب کار کند دولت نصف مالیات بیمه او را نیز پرداخت می کند.

این امکان مهمی است. این باعث افزایش استخدام در سراسر کشور و بطور چشم‌گیر باعث افزایش تولید خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید