با این پروژه موسسات کاری کوچک و متوسط خواهند توانست با بهره های خیلی پایین تر از این وامها استفاده کنند

همانطور که در نوشته های قبل نیز گفتیم، برای کشورهای در حال توسعه، وضعیت اقتصادی موسسات کوچک و افزایش توان آنها در جهت ایجاد استخدام حداقل به اندازه وضعیت اقتصادی شرکتهای بزرگی مثل شرکتهای سهامی عام، کارتل ها و نظایر آن مهم است. در کشورهای در حال توسعه، شرکتهای بزرگ و سرمایه گذاریهای انجام گرفته توسط آنها بسیار مهم است، اما در کشورهای در حال توسعه، بخش اعظم تولید و استخدام از سوی موسسات کاری کوچک و متوسط انجام می گیرد. موسسات کاری کوچک و متوسط که در طول زمان رشد و توسعه می یابند، در واقع زیرساخت شرکتهای بزرگ را نیز تشکیل می دهند.  کشورهایی که خواستار رشد بلند مدت هستند و می خواهند فضای سرمایه گذاری خود را بهبود ببخشند باید روی رشد و توسعه موسسات کاری کوچک و متوسط متمرکز شوند. 

ترکیه با اقتصاد در حال رشد خود جزو 20 اقتصاد برتر جهان است و در نظر دارد با جمعیت جوان و پویای خود تا سال 2023 تبدیل به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان شود. در سایه این جمعیت جوان و پویا بخش خدماتی هر روز در ترکیه بیش از پیش قدرت می گیرد و بر تعداد موسسات کاری کوچک و متوسط نیز افزوده می گردد. در اقتصاد ترکیه که افزایش امکان استخدام برای جمعیت جوان بسیار مهم است، وجود موسسات کاری کوچک و متوسط که از آنها بعنوان اصناف یاد می کنیم، به اندازه موسسات بزرگ و کارتل ها مهم است. شرکتهایی که امروزه تبدیل به کارتل شده اند، زمانی کار خود را با یک مغازه معمولی و کوچک آغاز کرده اند و با انجام سرمایه گذاریهای متعدد به وضعیت فعلی رسیده اند. بنابراین با هدف توسعه روح و فرهنگ کارآفرینی در ترکیه و حمایت از موسسات کاری کوچک و متوسط، موسسات مالی و اعتباری بسیاری در سطح دولتی و غیردولتی در ترکیه تاسیس یافته اند. بعنوان مثال در کنار حمایتهای مالی هالک بانک ترکیه که یک بانک نیمه دولتی است، اداره حمایت از توسعه موسسات کاری کوچک و متوسط نیز یک موسسه کاملا دولتی است که با هدف افزایش نقش این موسسات در اقتصاد کشور، افزایش قدرت رقابتی آنها و تطابق آنها با واقعیت های اقتصادی کشور تاسیس یافته است.

طی روزهای گذشته طی مراسمی با حضور بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه و با مشارکت اتحادیه اتاقها و بورسهای ترکیه، بانک زراعت، دنیز بانک و صندوق گارانتی وامها، جزئیات “پروژه وام نفس برای موسسات کاری کوچک و متوسط” به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. بینعلی ییلدیریم طی سخنرانی در این مراسم که در کاخ چانکایا ترتیب یافته بود، اظهار داشت: اعتبار مالی به ارزش 5 میلیارد لیره ترک با بهره ای خیلی کمتر از 10 درصد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وقتی بهره های موجود در بازار فعلی را بررسی می کنیم، می بینیم که با این پروژه موسسات کاری کوچک و متوسط خواهند توانست با بهره های خیلی پایین تر از این وامها استفاده کنند. 15 درصد از ریسک مربوط به این وامها از سوی بانکها و 85 درصد آن نیز از سوی صندوق گارانتی وامها پذیرفته خواهد شد. بدین ترتیب در مرحله اول فضای مساعدی را برای 80 هزار موسسه کاری کوچک و متوسط فراهم خواهیم کرد و منابع مالی مورد نیاز آنها را تامین خواهیم نمود.

بطور خلاصه می توان گفت که هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه موسسات کاری کوچک و متوسط در راس موسساتی هستند که باعث افزایش استخدام و تولید می شوند. بدین ترتیب در هر کشوری حمایت از این موسسات با هدف توسعه رشد اقتصادی بسیار مهم است. ترکیه با اقتصاد رو به رشد و با جمعیت جوان و پویای خود در نظر دارد تا سال 2023 تبدیل به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان شود. در راستای نیل به این هدف نیز با هدف حمایت از موسسات کاری کوچک و متوسط پروژه های بسیاری را به انجام رسانده است. این پروژه ها هدف افزایش تعداد موسسات کاری کوچک و متوسط، پیدا کردن نیروی کار متخصص و با تجربه و حمایت مالی از آنها را دنبال می کند. با ارایه وامهای 50 میلیارد یورویی به موسسات کاری کوچک و متوسط با بهره های خیلی پایین با طراحی برنامه های جدید سعی در ایجاد فرصتهای شغلی جدید می شود. در راستای برنامه های جدید و با پروژه وام نفس برای موسسات کاری کوچک و متوسط، 80 هزار از صاحبان این موسسات خواهند توانست 5 میلیارد وام با بهره خیلی پایین استفاده کنند. موسسات کاری کوچک و متوسط نیز با رشد هر چه بیشتر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش سطح رفاه شهروندان کمک خواهند کرد.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز  

دیدگاهتان را بنویسید