زمان مناسب جهت اقدام به تحصیل در ترکیه در دوره لیسانس دانشگاه های ترکیه :

تنها زمان و بهترین زمان جهت اقدام به تحصیل در ترکیه، مابین ماه های می ( اواخر اردیبهشت ) تا اواخر مرداد ماه می باشد . که این زمان دانشگاه به دانشگاه متفاوت است و بازه زمانی پذیرش هر دانشگاه را بهتر است از سایت خود دانشگاه پیگیری نمود .

دیدگاهتان را بنویسید