فروش پمپ بنزین اماده

2500 متر فضای محوطه

500 متر فضا مسقف

فروش روزانه 14000 لیتر

در منطقه پندیک استانبول

 

دیدگاهتان را بنویسید