تحصیل در ترکیه در دانشگاه بولنت اجویت شهر زونگولداک شروع شد..

این دانشگاه با شرط معدل از ایران دانشجو می پذیرد.همچنین نمره یوس دیگر دانشگاها را نیز میپذیرد. 600هزار تومان در سال هزینه پزشکی و دندانپزشکی 500هزار تومان در سال است. دندان ده نفر/ پزشکی 10 نفر/ و رشته های پزشکی کاردانی: 5 نفر برای هر رشته

دیدگاهتان را بنویسید