در نتیجه ارزیابی ها، ۵ هزار نفر از حق استفاده از بورسیه های ترکیه برخوردار خواهند شد

 

 

بورسیه های تحصیلی ترکیه که از چهار گوشه جهان برای دهها هزار دانشجو بورس تامین می کند، در سال ۲۰۱۶ رکورد شکست.

 

امسال به بورسیه های تحصیلی ترکیه در بنیه ریاست جوامع ترک و خویشاوند خارج از کشور، از ۱۷۵ کشور ۱۱۰ و ۹۶۶ نفر مراجعه کرده است

 

از این رقم، ۹۲ هزار و ۷۸۱ مراجعه مورد ارزیابی قرار داده شده ست.

 

بیشتری مراجعه از افغانستان، یمن و مصر صورت گرفته است.

 

به بورسهای ترکیه که در سه سطح متفاوت داده می شود، در سطح لیسانس ۵۵ هزار و ۵۱۷، در سطح فوق لیسانس ۴۱ هزار و ۳۵۴ و در سطح دکترا نیز ۱۴ هزار و ۹۵ مراجعه انجام گفته است.

 

انتظار می رود که مجموع مراجعه به بورسیه های تحصیلی ترکیه با احتساب داشجویان سوری که که می توانند در ماههای تابستان مراجعه بکنند به بیش از ۱۰۰ هزار نفر برسد.

 

در نتیجه ارزیابی ها، ۵ هزار نفر از حق استفاده از بورسیه های ترکیه برخوردار خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید