محمود واعظي نماينده ويژه رئيس جمهوري درروابط با تركيه روزپنجشنبه درآنكارا با مولود چاوش اوغلو وزير خارجه تركيه ديدار وگفت وگو كرد

محمود واعظي نماينده ويژه رئيس جمهوري درروابط با تركيه روزپنجشنبه درآنكارا با مولود چاوش اوغلو وزير خارجه تركيه ديدار وگفت وگو كرد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، اين ديدار پشت درهاي بسته انجام شد وبه خبرنگاران فرصت كوتاهي داده شد تا گزارش تصويري تهيه كنند.دراين ديدار محمد ابراهيم طاهريان سفير جمهوري اسلامي ايران درآنكارا نيز حضور داشت.
واعظي درراس هياتي اقتصادي براي شركت دربيست وپنجمين نشست كميسيون مشترك اقتصادي ايران وتركيه به آنكارا سفر كرده است.

رياست كميسيون مشترك اقتصادي را محمود واعظي و جودت يلماز وزير توسعه ونماينده ويژه دولت آنكارا درپيگيري روابط با ايران به عهده دارند.

واعظي پيش از ظهر امروز (پنجشنبه) بطور جداگانه با بلند توفنكچي وزير گمركات و تجارت تركيه و جودت يلماز گفت وگو كرد.

او قراراست امروز با مصطفي الي تاش وزيراقتصاد نيز ديدار كند.
واعظي عصر امروز نيز با احمد داوداوغلو نخست وزير تركيه در كاخ چانكايا ديدار دارد.
كميسيون مشترك اقتصادي ايران وتركيه امروز شروع بكار كرد.

دیدگاهتان را بنویسید