نحوه اخذ گواهینامه رانندگی در ترکیه

عزیزانی که نیازمند گواهینامه رانندگی ترک هستند میتوانند شخصا نسبت به تهیه  گواهینامه ترک اقدام  نمایند شایان ذکر است داشتن گواهینامه ترک برای حکم کیملیک داشته و در همه جای ترکیه به عنوان یه مدرک معتبر قابل قبول است.

لینک راندو ( در لینک مذکور قسمت یابانجی سوروجو بلگسی را انتخاب کنید)

http://e-randevu.iem.gov.tr/randevu/
http://www.ankara.pol.tr/Sayfalar/default.aspx

مدارک مورد نیاز

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

۱ Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi,
ترجمه گواهینامه ایرانی در کنسولگری با مهر تائید

۲ Sürücü belgesi dosyası,
پرونده راننده که در روز حضور در اداره امینت خودشان بهتون میدهند

۳ Sürücü belgesi müracaat formu, (Trafik tescil kuruluşunda elektronik ortamda mmdoldurulur),
پرینت راندو

۴ Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),
ایکامت تذکرسی ( کارت یا دفترچه اقامت )

۵ İki (4) adet fotoğraf,
عکس ۶*۴ مخصوص اهلیت ( گواهینامه ) چهار عدد

۶ Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından),
برگه معاینه پزشکی ( با رفتن به یک بیمارستان دولتی و یا کلینک خصوصی درخواست انجام معاینه پزشکی برای اهلیت ( گواهینامه ) میکنید در بیمارستان دولتی با ۱۵ لیر این کارانجام میشود

۷ Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,
برگه گروه خونی که از بیمارستان تهیه میکنید
۸ Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere-Almanya sürücü mmbelgesi hariç),
اصل گواهینامه

۹ Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi
فتوکپی رنگی پشت رو گواهینامه

۱۰ Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre),
فیش پرداختی بانکی ب صینیف اهلیت هارجی ( پایه دوم ) در هر بانکی میتوانید واریز کنید به مبلغ ۳۴۶٫۷ لیر
@iranianist
۱۱ Sürücü Belgesi kart ücreti,
هزینه صدور کارت که نقدی که در اداره امنیت میگیرند ۱۰۷٫۵ لیر

۱۲ KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenmez.
مربوط به شما ها نیست

6 دیدگاه

  1. سلام .۱ میشه گواهینامه رو بیرون ترجمه کنم و بدم نوتر تایید کنه .کافیه ؟ یا باید بدم کنسول گری ؟
    ۲.بعد از ترجمه میشه اقدام کرد یا باید سه ماه صبر کنم؟

  2. سلام شما اطلاعاتي درباره خروج ماشين با پلاك يابانجي از تركيه به ايران داريد؟مراحلش چيه؟؟

  3. من گواهی نامه ایرانم همراهمه و ولی مدرک تحصیلیم تو ایرانه ترجمه مدرک لازمه یا نه ؟مرسی

دیدگاهتان را بنویسید