مرز بازرگان با ترکیه ظرفیت تردد روزانه 1400تریلی دارد که فقط 400 تریلی از آن عبور می کند

مسعود خانساری رییس اتاق بازرگانی تهران پس از نشست با هیئت تجاری استان قاضی انتب ترکیه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: موانع موجود در بخش حمل ونقل سبب افزایش هزینه ها و زمان برای انجام این تجارت با ترکیه می شود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد ما برای توسعه تجارت با ترکیه افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است ، تصریح کرد: ما به دنبال فعالیت مشترک با ترکیه وفروش در بازار سوم هستیم.
خوانساری افزود : مسائل پولی وبانکی ، تعرفه ها و گمرک را از دیگر موانع موجود برای تجارت  با ترکیه است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کمکهای کشورترکیه به ایران در زمان تحریم ها برای نقل وانتقال پول وواردات محصولاتی که امکان ورود آنها به ایران نبود ، ادامه داد: در حال حاضر نیز پس از رفع تحریم ها امکان افزایش تجارت بین دوکشور به دلیل مشترکات فرهنگی ، دینی وزبان مشترک ترک با چند استان ایران، وجود دارد.
وی افزود: استان قاضی انتب پتانسیل های خوبی در زمینه تولید نخ پروپیلن به دلیل وجود مواد اولیه آن در ایران ، صنایع فرش ، پوشاک وماکارنی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید