فروش مسکن به خارجیان در ترکیه در طول سال گذشته به ۲۳ هزار واحد نزدیک شد

 

 

خرید مسکن به خارجیان در ترکیه در طول سال گذشته به ۲۳ هزار واحد نزدیک شد

.

 

بر اساس داده های سازمان آمار ترکیه، فروش مسکن به خارجیان در سال گذشته نسبت به سال قبل، با ۲۰.۴ درصد افزایش به ۲۲ هزار و ۸۳۰ هزار واحد رسیده است.

 

خارجیان در طول سال ۲۰۱۴، ۱۸ هزار و ۹۵۹ واحد و در سال ۲۰۱۳، ۱۲ هزار و ۱۸۱ واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده اند.

 

بیشترین مسکن در طول سال گذشته در استانبول، آنتالیا و بورسا به خارجیان فروخته شده است.

 

بیش از نیمی از این خانه ها را شهروندان عراق، عربستان سعودی، کویت، روسیه و انگلستان خریداری کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید