سی ویک دانشگاه استانبول
ACIBADEM UNIVERSITY
BAHÇEŞEHIR UNIVERSITY

BEYKENT UNIVERSITY
BEZM-I ALEM UNIVERSITY
DOĞUŞ UNIVERSITY
FATIH SULTAN MEHMET UNIVERSITY
FATIH UNIVERSITY
HALIÇ UNIVERSITY
ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY
ISTANBUL AREL UNIVERSITY
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ISTANBUL BILGI UNIVERSITY
ISTANBUL BILIM UNIVERSITY
ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY
ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITY
ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY
ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY
ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY
ISTANBUL ŞEHIR UNIVERSITY
IŞIK UNIVERSITY
KADIR HAS UNIVERSITY
KOÇ UNIVERSITY
MALTEPE UNIVERSITY
NIŞANTAŞI UNIVERSITY
OKAN UNIVERSITY
PIRI REIS UNIVERSITY
SABANCI UNIVERSITY
SÜLEYMAN ŞAH UNIVERSITY
YEDITEPE UNIVERSITY
YENI YÜZYIL UNIVERSITY
ÖZYEĞIN UNIVERSITY

دیدگاهتان را بنویسید