تحصیلات دانشگاهی در شاخه های مختلف هنر در دانشگاههای ترکیه و نگاهی به سطح هنر در این کشور و تجربیاتی که زمینه تحصیل در ترکیه کسب کردند رو در اختیار ما میگذارند و میتوانند تجربیات ایشون برای کاربران ترکیه پرتال به در بخورد .

دیدگاهتان را بنویسید