۲۱ اردیبهشت امسال  همایش زندگی و اقامت ترکیه تحصیل ثبت شرکت و موضاعات مربوط به مهاجرت  در تهران توسط ترکیه پرتال برگزار شد مباحث عمومی زندگی در ترکیه مطرح شد .

دیدگاهتان را بنویسید