معنای حروف پشت کارت اقامت ترکیه ( کیملیک ) چیست؟

کارت کیملیک ترکیه همان کارت اقامت شما در ترکیه است. برای ورود به کشور ترکیه برای اتباع ایرانی ویزای ۳ ماهه توریستی صادر می شود و هر ایرانی مجاز است، هر ۱۸۰ روز بدون تشریفات اخذ ویزای توریستی، به مدت ۹۰ روز در ترکیه اقامت کند.
اما چنانچه فرد بخواهد بیشتر از این مدت زمان در ترکیه سکونت داشته باشد، نیاز دارد کارت اقامتی دریافت کند؛ چه کوتاه مدت، چه بلند مدت، به این کارت اقامت، کارت کیملیک ترکیه گفته می‌شود.

معنی هر حرف چیست؟

 معنای حرف A : فردی که برای تحقیقات علمی به ترکیه سفر میکند، نیاز به اقامت ترکیه دارد،  کارت کیملیک از نوع (A) تعلق میگیرد
 معنای حرف B : افرادی که دارای مالی غیر منقول هستند کارت این افراد نوع (B) می باشد
 معنای حرف C : افرادی که جهت شرکت در دوره های آموزشی در ترکیه نیاز به اقامت دارند کارت کیملیک این افراد از نوع (C) میباشد
 معنای حرف D:   افرادی که در کشور دانشجو هستند کارت این افراد از نوع (D) میباشد
 معنای حرف E:  افرادی که کوتاه مدت برای تفریح و گردش (توریستی ) به ترکیه سفر می کنند کارت کیملیک این افراد از نوع (E) میباشد
 معنای حرف F :  افرادی که برای درمان به اقامت ترکیه نیاز دارند کارت این افراد از نوع (F) میباشد
 معنای حرف G:   افرادی که به دستور قضایی یا اداری در ترکیه باید حضور داشته باشند کارت  این افراد از نوع (G) میباشد
 معنای حرف G:   افرادی که اقامت خانوادگی را به اقامت موقت تبدیل می کنند کارت این نوع افراد (G) میباشد
 معنای حرف H:   افرادی که قصد گذراندن دوره های زبان ترکی را دارند کارت این افراد از نوع (H) میباشد
 معنای حرف i :  افرادی که تحصیلات عالی در ترکیه گذرانده اند کارت کیملیک این افراد از نوع (i) میباشد
 معنای حرف l :  افرادی که از طریق موسسات در دوره های آموزشی شرکت کرده اند کارت  این افراد از نوع (l) میباشد
 معنای حرف J : افرادی که در ترکیه سرمایه گذاری می کنند کارت این افراد از نوع (J)  میباشد
 

دیدگاهتان را بنویسید