آیا میدانستید که شهروندی ترکیه ممکن است در هر شرایطی به نفع شما نباشد؟

پزشکان عزیز وقتی شما شهروندی ترکیه را میگیرید اسم شما به عنوان پزشک در ترکیه ثبت می شود و اگر امور مربوط به معادل سازی را انجام بدید و الزامی هست شما برای اینکه وارد کار پزشکی در ترکیه شوید باید مدرک خود را معادل سازی کنید و اگر شما شهروند ترکیه هم باشد دولت شما را الزما به یک طرحی به اسم mecburi hizmet می فرستد ( خدمات اجباری ) یعنی همان طرح کارورزی خودمان یعنی یک پزشک حتی اگر در خارج از ترکیه مدرک پزشکی خود را بگیرد الزاما باید طرح کارورزی را بگذراند حداقل باید بین 6 تا 1.5 سال بر اساس نوع تخصصتون به یکی از شهرهای کوچک ترکیه اعزام می شوید و ممکن است به یک شهر یا روستای دور افتاده هم اعزام شوید

برای دوستانی که هدفشون کیفیت بالای زندگی هست نکته ی مثبتی نیست به همین خاطر توصیه ی که من دارم این است اگر هدفتون صرفا ادامه ی کار در ترکیه است میتوانید ملک خریداری کنید و در یک کلینیک مشغول به کار شوید و مدرک خود را معادل سازی کنید و شهروندی ترکیه را نگیرید و با همان اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه  یا مجوز کار زندگی بکنید

با توجه به نیازی که جامعه ی پزشکی به نیروهای پزشک دارد اقامتتون تمدید می شود ولی برای اینکه طرح کارورزی را را اعزام نشید پیشنهاد می شود که شهروندی ترکیه را نگیرید


دیدگاهتان را بنویسید