یکی از مهمترین چالش های افراد قبل از مهاجرت به کشور مقصد، دغدعه شغل و راه اندازی کسب کار است.
.
.
ما در این سری ویدئو ها سعی بر آن داریم که شما را با تجربه ها دغدغه ها چالش ها ی راه اندازی کسب و کار های مختلف آشنا کنیم
.
.این ویدئو درباره راه اندازی و چالش های آرایشگاه زنانه است.
.

⁉️دوست دارید در ویدئو بعدی سراغ چه کسب و کار و شغلی بریم ؟

 

برای دیدن دیگر ویدیو های ترکیه پرتال کلیک نمایید.

اینستاگرام ترکیه پرتال به صفحه اینستاگرام ترکیه پرتال بپیوندید 

تلگرام ترکیه پرتالبه صفحه تلگرام ترکیه پرتال بپیوندید

دیدگاهتان را بنویسید