هفت نکته مهم ثبت شرکت در ترکیه مسئولت محدود در خدمتون هستیم مورد اول این که با یک نفر قابل ثبت هست و مورد دوم طی یک هفته کاری یا شاید زودتر قابل ثبت هست مورد  سوم یک قرار داد محل اجاره برای دفتر لازمه به اضافه مدارک شناسایی شامل عکس و ترجمه پاسپورت و کد مالیاتی و … مدارکی مثل کیملیک نیاز نیست

مورد چهارم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیازی به افتتاح حساب در بدو تاسیس ندارید در مواردی دیگر  ( برای ثبت شرکت شما یک افتتاح حساب دارید به اسم افتتاح حساب در شرف تاسیس شرکت  ) ولی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود شما شرکت را ثبت می کنید و بعد حساب باز میکنید

داخل اساس نامه میتوانید موضوعات متفاوت و غیر مرتبط را ذکر کنید به عنوان مثال رستوران و صنایع غذایی و بیارید و می توانید تولید چرم یا واردات اسباب بازی ولی نکته ی که هست شما باید حتما یک یا دو موضوع کاری را در عنوان شرکت ذکر کنید مثلا شرکت تبلیغاتی x باید یک عبارت خاص و یک یا دو موضوع مهم کاری شرکت

دیدگاهتان را بنویسید