چرا باید روند اخذ اقامت ترکیه را سرعت بخشید؟

1 – تغییر روز به روز قوانین

 با نگاهی به روند ارائه اقامت ترکیه  به خارجیان طی سالهای گذشته به این نکته می رسیم ; که این پروسه سال به سال دارای چالشهای سخت تری بوده است ; به عنوان مثال تا اوایل  سال ۲۰۱۸ هر شخصی با اجاره واحد براحتی میتوانست  اقامت ترکیه را بدست آورد ولی از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ این روند بسیار سخت و‌ گاها غیر ممکن شده است

2- افزایش هزینه ها طبق قوانین

هزینه های دریافت اقامت در پروسه جدید هزینه بیشتر شده است .  با توجه به سخت گیری های شدید و ارائه مدارکی مانند گواهی سلامت از بیمارستانهای دولتی یا سو پیشینه از ایران و موارد دیگر  هزینه های جانبی مانند رفت امد به ایران باعث افزایش بهای تمام شده اقامت ترکیه شده است

3- استفاده از خدمات شهری

ارائه خدمات ادارای بانکی به شهروندان خارجی مقیم ترکیه مواردی مانند پسورد الکترونیک یا دولت الکترونیک یا استفاده از دوره های آ موزشی رایگان ایسمک که توسط شهرداری برگزار می شود یا استفاده از طرحهایی مانند پزشک خانواده با داشتن کارت اقامت ترکیه دز حال حاضر عملیاتی است ولی مشخص نیست سالهای بعد شخص خارجی بتواند از این خدمات استفاده کنند.

4- تسریع در ثبت نام مدارس دولتی

ثبت نام در مدارس دولتی ترکیه با استفاده از کارت اقامت ترکیه براحتی انجام می پذیرد.

5 – افتتاح حساب بانکی

با داشتن اقامت امکان افتتاح حساب بانکی و با سپرده گذاری امکان دریافت کردیت کارت را میتوانید پیدا کنید

6- عدم محدودیت در اقامت از طریق ملک

در حال حاضر هیچ حداقلی برای دریافت اقامت از طریق خرید ملک وجود ندارد و این میتوانید در سالهای آینده دستخوش تغییرات شود که حداقل عددی یا متراژی یا منطقه ای  برای خرید ملک در ترکیه از سوی دولت ارائه شود

7- مزیت های دریافت سریع کارت اقامت

شاید مهمترین مزیت داشتن اقامت ترکیه این است که کارت اقامت ترکیه تسهیل گر یا حتی پیش نیاز بزرگی برای موارد مهمی مانند پیدا کردن کار در ترکیه ،ادامه تحصیل در ترکیه ، گرفتن مجوز کار در ترکیه و سرمایه گذاری در ترکیه می باشد

دیدگاهتان را بنویسید