در اَبَرشهر استانبول ، اگر متروبوس و تراموا و مترو استابول به داد نرسند ، ترافیک غیر قابل کنترل خواهد بود . بسیاری از شهروندان در روزهای میانی هفته ترجیح میدهند برای تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا کمتر در ترافیک خیابانها و اتوبانهای شلوغ بمانند . یکی از اصلی ترین ابزار حمل و نقل در این شهر قشنگ ، مترو است ممکن است برای اولین بار در خواندن نقشه متروی استانبول کمی دچار مشکل شوید . بنابراین با معرفی جامع آن به شما کمک میکنیم تا بهترین مسیر را برای خود انتخاب کنید .

خطوط مترو استانبول  با حرف M مشخص است و بر روی نقشه 6 خط مترو وجود دارد . هرکدام از این خطوط رنگ مخصوص به خود را دارند .

 رنگ M1 مترو استانبول که منطقه غربی قسمت اروپایی را پوشش میدهد ،خودش به دو خط تقسیم میشود :

M1A که از ینی کاپی در جنوب آکسارای شروع میشود و تا فرودگاه آتاتورک ادامه دارد .18 ایستگاه دارد که ایستگاه اُتوگار  Otogar برای استفاده از ترمینال اتوبوسهای بین شهری از استانبول به دیگر شهرها یا حتا خارج از ترکیه است .همچنین ایستگاههای مرتر،زیتین بورنو و شیرین اولر ، محل تعویض خط برای سوار شدن به مترو بوس هستند .در ایستگاه توپکاپی هم میتوان به تراموای خط 4 دسترسی پیدا کرد .

خط  M1B هم از همان ینی کاپی به سمت کیرازلی میرود .13 ایستگاه دارد و نقطهء تعویض به متروبوس ندارد اما میتوان به ترمینال اتوبوسرانی رسید .

خط M2 از مبدا ینی کاپی به سمت منطقهء شیشلی و لونت و شمال شرقی منطقه اروپایی میرود . با داشتن 15 ایستگاه ، دسترسی به میدان تکسیم و خیابان استقلال را مقدور میکند.این خط مترو در ایستگاه گایرت تپه قابل دسترسی به متروبوس آسیایی و اروپایی است و بر روی نقشه با خط سبز مشخص شده است .

خط آبی رنگ M3، از کیرازلی در قسمت اروپایی شروع شده و بعد از گذشتن از 9 ایستگاه به متروکنت در شمال همین منطقه میرسد .امتداد همین خط که در دست ساخت است به فرودگاه جدید استانبول خواهد رسید.

خط M4 ، در سمت آسیایی قرار دارد و منطقه مرکز را پوشش میدهد . از اسکله کادیکوی در جنوب غربی این منطقه شروع شده و تا تاوشان تپه در جنوب قسمت آسیایی ادامه دارد . این خط صورتی رنگ ، 19 ایستگاه دارد .

خط M5 مترو استانبول در قسمت آسیایی هنوز در دست احداث است .

خط  M6، خط کوتاهی است که در شمال قسمت اروپایی ، منطقه لونت را به دانشگاه بغازایچی وصل میکند  این خط قهوه ای رنگ فعلا” فقط 4 ایستگاه دارد .

دانلود نقشه مترو و سیستم حمل و نقل استانبول

دیدگاهتان را بنویسید