با صدور بخش نامه ای توسط وزارت کشور ترکیه، ممنوعیت کشیدن سیگار در همه استانها (برخی از خیابان ها و میادین و ایستگاه های وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی) توسط فرمانداریها و بخشداران اعلام شد.

به منظور جلوگیری از شیوع نوع جدید ویروس کرونا (Kovid-19) ، که به راحتی با تنفس قابل انتقال است، وزارت امور داخلی علیه خطر قرار دادن ماسک افراد سیگاری زیر چانه ، به ویژه در خیابان ها و کوچه هایی که شهروندان تمرکز دارند ، اقدام کرد.

با بخشنامه اضافی مربوط به “اقدامات ویروس کرونا” که از طرف وزارت به تمام فرمانداری ها ارسال شده است، ممنوعیت استعمال دخانیات در تمام استان ها از جمله خیابان ها ، به ویژه در مناطق پرترافیک، میادین و ایستگاه های وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی، که در آن شهروندان متمرکز هستند، اعلام شده توسط  فرمانداری های مناطق اعمال شده است.

در بخشنامه، به منظور کنترل خطر ناشی از همه گیری Kovid-19 از نظر بهداشت عمومی و نظم عمومی، اطمینان از انزوای اجتماعی، محافظت از فاصله جسمی و کنترل میزان شیوع بیماری، توصیه های وزارت بهداشت و کمیته علمی ویروس کرونا و دستورالعمل های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان. یادآوری شد که تصمیم احتیاطی اتخاذ و اجرا شد.

در بخشنامه ای که اخیراً در همه کشورها گسترش یافته است، اظهار شده که روند شیوع بیماری به ویژه در کشورهای قاره اروپا بسیار جدی شده است و اقدامات جدید بسیاری در زمینه مبارزه با این اپیدمی انجام شده است.

استفاده از ماسک برای جلوگیری از شیوع بیماری همه گیر مهم است.

تمیز کردن اصول اساسی زندگی اجتماعی کنترل شده فعلی در دوره گزارشگری در ترکیه، قوانین مربوط به ماسک و فاصله ، و همچنین شیوع دوره و خطرات احتمالی زندگی در بخشنامه یادآوری شده و قوانین و اقدامات احتیاطی که باید برای همه مناطق ، شهرها  رعایت شود تعیین شده است

در این زمینه، با بخشنامه ای که قبلاً به فرمانداری ها ارسال شده بود ، استفاده از ماسک در همه مناطق (مکان های عمومی، خیابان ها، خیابان ها ، پارک ها، باغ ها ، مکان های پیک نیک ، سواحل ، وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی ، محل های کار، کارخانه ها و غیره)، به غیر از محل اقامت، اجباری بود. در بخشنامه ای که یادآوری شد ، اطلاعات زیر درج شده بود:

“با این حال ، مشاهده شد که برخی از مردم ماسکهای خود را برداشته، آنها را پایین می اندازند و از آنها به درستی استفاده نمی کنند، خصوصاً در مکانهایی مانند خیابانها ، پارکها و باغهایی که شهروندان در آنجا هستند . به همین دلیل، به منظور اطمینان از استفاده صحیح و مستمر از ماسک ، ممنوعیت استعمال دخانیات در تمام استان ها از جمله خیابان ها و کوچه ها (به ویژه آنهایی که پر تردد است)، میادین مورد نیاز و توقف وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی در تمام استان ها اعمال می شود. ”

منع رفت و آمد در 81 استان برای 65 سال به بالا

متذکر شده است که با بخشنامه ای که قبلاً به استانها ارسال شده است، طبق مقررات انجام شده بر اساس استان (تعداد بیماران و تماس ها ، تعداد بیماران جدی ، بیماران بستری و نسبت بیماران 65 سال به بالا در این گروه ها و غیره)، ممنوعیت رفت و آمد شهروندان 65 سال به بالا باید توسط هیئت های بهداشت استان تعیین شود. این بخشنامه اقدامات جدیدی را باید در این زمینه انجام داد.

در این راستا ، روند اپیدمی کوید -19 در استانها بلافاصله توسط فرمانداران کنترل می شود و با توجه به روند فزاینده تعداد بیماران و افراد تماس، بیمار جدی، لوله گذاری، مرگ و میر و میزان بیماران 65 سال و بالاتر در این گروه ها، ساعت تردد شهروندان 65 سال و بالاتر به بین 10 تا 16 محدود شد.

تصمیمات اتخاذ شده بسته به تحولات اخیر در فواصل منظم بررسی خواهد شد و در صورت بهبود در معیارهای مشخص شده ، محدودیت با همان روش رفع خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید