مقررات کار برای مهندسین خارجی در ترکیه : اصول مربوط به مجوز کار مهندسان و معماران مطابق ماده ۲۱ قانون جدید ۶۷۳۵ نیروی کار بین المللی، تعیین شده است.

ماده 21 : مهندسین و معمارهای خارجی چه دانش اموخته دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ترکیه باشند و چه بدرکشور خودشان و یا یک کشور ثالث خارجی دیگر عنوان مهندس و یا معمار را کسب کرده باشند می توانند به طور موقت و یا بلند مدت در پروژه های کاری در ترکیه به عنوان پرسنل کارکرده و یا در پروژه ها نقش کلیدی را به عهده بگیرند.

تبصره یک ماده 21

اگر اتباع خارجه دانش اموخته دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ترکیه نباشند مدارک کسب شده آنها باید از یکی از دانشگاههای مورد تایید و سیستم آموزشی شناخته شده خارجی باشد و مدارک توسط( yök )  یا همان آموزش عالی ترکیه معادلسازی و تایید گردیده و با دردست داشتن مدرک معادلسازی شده میتوان عضو سازمان مهندسی ترکیه شد.

نکته : شرایط فوق مشمول تمام دانش اموخته گان و اتباع خارجه ایی است که عنوان مهندسی دارند از جمله مهندسی ساختمان ـ مهندسی فروش ـ مهندسی ماشین الات ـ مهندسی الکترونیک ـ مهندس صنایع غذایی ـمهندسی پزشکی و………………

نکته نانوشته : برای هرگونه کار در ترکیه و به خصوص چنین مشاغل تخصصی ، تسلط به زبان ترکی از اصلی ترین نیازها به حساب می آید . بدیهی است موسسات معتبری که این دوره ها را برگزار میکنند از استقبال بیشتری برخوردار هستند. موسساتی مانند bilge adam که دفتر اصلی آن در پارک علم و فن آوری مستقر بوده و از  شرکت کنندگان ماهر در دوره ها ، برای همکاری دعوت به عمل می آورد.

مدارک لازم برای صدور اجازه کار برای مهندسین توسط اداره کار و تامین اجتماعی بین المللی

1. مدرک تحصیلی معادلسازی شده توسط yök

2. گواهی تایید شده مبنی بر نداشتن تخلف و مجازات در حوزه تخصصی خود در شش ماه آخر فعالیت اجرایی خود ( ترجمه رسمی و با تایید سفارت و یا کنسولگری ترکیه که مستقر در کشور متبوع افراد خارجی است)

3.قرارداد کار

حقوق و دستمزد گروه مهندسی طبق پیش بینی قانون کار:

حقوق و دستمزد گروه مهندسی در قانون چهار برابر حداقل حقوق تعیین شده است. حداقل حقوق در سال 2020 تا 3260 لیر و با توجه به تاهل و تعداد فرزند متغیر است.

دیدگاهتان را بنویسید