پارک علم و فناوری فارس شیراز

گروه مدیای ترکیه پرتال جهت معرفی پارک علم و فناوری فارس در ترکیه تیرزی تهیه و در سایت نمایشگاه دائمی ایران در ترکیه به نمایش گذاشته است .

پارک علم و فناوری فارس در شهریور 1381 با استناد به مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی به منظور ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت توسعه فناوری تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود. رسالت راهبردی پارک علم و فناوری فارس ، کارآفرینی و اشتغال زایی تخصصی به ویژه برای فارغ  التحصیلان دانشگاهها از طریق ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط و حمایت ازآنها تا تجاری کردن نتایج فعالیتهایشان است .

پارک علم و فناوری فارس با سه مرکز رشد تخصصی، هشت مرکز رشد اقماری ، صندوق پژوهش وفناوری فارس و حمایت از قریب به 500 شرکت نوپا سعی و تلاش دارد که محیطی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکتهای فناوری، شرکتهای کوچک ومتوسط، واحدهای تحقیق وتوسعه صنایع و موسات پژوهشی تامین نماید. با توجه به اساسنامه پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد، هدف از این تجمع ایجاد تعامل سازنده در میان شرکتهای مستقر با یکدیگر و با دانشگاهها در راستای رشد و شکوفائی فعالیتهای فناوری است.

پارک علم و فناوری فارس مطابق با ماموریت خود برقراری ارتباط موثر با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنایع بزرگ را به عنوان یکی از اصول پایه برای موفقیت خود دارد . در همین زمینه سعی در ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان فرصت های مشاوره ای برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها،استفاده از امکانات آزمایشگاهی ،مشاوره ، آموزش و رشد موسسات مستقر در  پارک و فراهم آوردن فرصت کار آموزی برای دانشجویان را دارد. پارک علم و فناوری فارس به عنوان زیر مجموعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت هیئت امنا و با پشتیبانی مالی دولتی اداره می شود.

تعریف پارک علم و فناوری

سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف ا صلی آن افزایش ثروت در جامعه به منظور توسعه عدالت از طریق توسعه فرهنگ نوآوری ، افزایش توان رقابتی میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است .

Fars eyaletinin Bilim ve Teknoloji Parkı
اهداف پارک علم و فناوری 
• کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
• تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین بخشهای تخقیقاتی  ، تولیدی و خدماتی جامعه
• افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش
• کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی  و بین المللی
• افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بین المللی
• حمایت از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک و متوسط فناوری
• حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نو آور
• توسعه همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی
• حضور موثر در بازارهای فناوری جهان
[button color=’blue’ size=’bigger’ align=’center’ link=’http://irtibat.co/product/fars-eyaletinin-bilim-ve-teknoloji-parki’]معرفی پارک علم و فناوری فارس در نمایشگاه دائمی ایران در ترکیه[/button]

دیدگاهتان را بنویسید