شهرک صنعتی پیشوا

معرفی شهرک صنعتی پیشوا در استانبول

عملیات اجرایی شهرک صنعتی پیشوا در زمینی به مساحت 1150 هکتار شروع شده ; و زمین صنعتی آن برابر 270 هکتار و تاکنون 15.82 هکتار آن واگذار و 254.18 هکتار آن باقیمانده است.

تیم مدیای ترکیه پرتال ; با برند ارتباط به حمایت از صنعت و اقتصاد تولید در داخل کشور شروع به معرفی شهرک های صنعتی و همینطور کسب و کار ها و تولید کنندگان ایرانی ; در ترکیه پرداخته ای ویدئو معرفی شهر ک صنعتی پیشوا به زبان ترکی استانبولی با زیر نویس فارسی می باشد .

در این ویدئو خواهید دید :

معرفی شهرک صنعتی

امتیازهایی که باعث جذب سرمایه گذار و پیشرفت این شهرک صنعتی است .

صنایع مجاز برای استقرار در این شهرک صنعتی

 

دیدگاهتان را بنویسید