موضوع مالک و مستاجر موضوع بسیار مهمی هست این روزها به واسطه تورمی که در ترکیه اتفاق افتاده و  و این افزایش اجاره بهایی که در بحث مسکن رخ داده است خیلی پر رنگ تر و مهم تر شده فارغ از اینکه شما در مقام مالک باشید یا مستاجر موضوع ها متفاوت است اما چیزی که در این مقاله پرداخته می شود این است که شما به عنوان مالک جدید ملکی را خریداری کرده اید ولی ملک در تصرف مستاجر سابق است شما برای تخلیه دچار چالش شدید ایا می توانید مستاجر را از ملک خارج کنید و در واقع خواستار تخلیه ملک باشید  پاسخ بله است در صورت رعایت شرایط قانونی شما می توانید اینکارو انجام دهید یکی از چیزهایی که باید برای این مورد رعایت کنید این است که شما ظرف  مدت یک ماه از تاریخ خرید منزل می بایست اخطار نامه یا اظهار نامه برای مستاجر سابق ارسال کنید که باید رسمی و از طریق نوتر( NOTER) اتفاق بیفتد و در اظهارنامه باید عنوان کنید که این ملک را برای نیاز شخصی خودتون یا اعضای درجه یکتون نیاز دارید و با تمدید قرارداد قبلی موافق نیستید و مستاجر می باید ظرف مدت 6 ماه ملک را تخلیه کند  اگر به هر دلیلی در این بازه زمانی ملک تخلیه نشد  شما با مدارکی که دارید که اساسی ترینش همان اخطار نامه  هست که برای مستاجر ارسال کردید می تونید طرح دعوا کنید و حکم تخلیه ملکتون رو بگیرید ولی چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که بهترین راه و کم هزینه ترین راه مرحله معمولا مراحل توافق هست توصیه می کنیم که در مرحله اول با مستاجر توافق کنید اگر به توافق نرسیدید وارد پروسه ی حقوقی شوید

دیدگاهتان را بنویسید