شهر تاریخی استانبول که بزرگ ترین شهر کشور ترکیه و قطب گردشگری آن است به دو بخش اروپایی و آسیایی تقسیم می شود و در مجموع 39 منطقه و محله اصلی دارد. هر محله استانبول دارای ویژگی های منحصر به فرد است. تا سال 2009 تعداد ناحیه های استانبول 32 بود اما با افزایش جمعیت و افزایش امکانات شهری امروزه ناحیه های مختلف این شهر افزایش یافته است.

25 ناحیه استانبول در سمت اروپایی و 14 ناحیه در سمت آسیایی شهر قرار گرفته اند. برخی از این نواحی به عنوان مناطق مسکونی شیک شناخته می شوند و برخی دیگرقطب­ های توریستی، تجاری یا مالی می باشند.

در این مقاله محله های بخش اروپایی را به شما معرفی میکنیم.

آرناووت کوی قسمت شمالی و مرکزی اروپایی

آوجیلار قسمت جنوبی و غربی اروپایی

باجیلار قسمت مرکزی اروپایی

باهیچه لیولر قسمت جنوبی و مرکزی اروپایی

باکرکوی قسمت جنوبی و مرکزی اروپایی

باشاک شهیر قسمت مرکزی اروپایی

بایرام پاشا قسمت مرکزی اروپایی

بشیکتاش قسمت جنوبی و شرقی اروپایی

بیلیک دوزو قسمت جنوبی و غربی اروپایی

بی اوغلو قسمت شرقی اروپایی

بویوک چکمجه قسمت غربی اروپایی

چاتالجا قسمت شمالی و غربی اروپایی

اسنلر قسمت مرکزی اروپایی

اسنیورت قسمت غربی اروپایی

ایوپ قسمت شمالی و شرقی اروپایی

فاتیح قسمت جنوبی و شرقی اروپایی

قاضی عثمان پاشا قسمت شمالی و شرقی اروپایی

گون گورن قسمت مرکزی اروپایی

کوچوک چکمجه قسمت جنوبی مرکزی اروپایی

کاییت هانه قسمت شرقی اروپایی

ساریر قسمت شمالی و شرقی اروپایی

سیلیوری قسمت غربی اروپایی

سلطان قاضی قسمت شمالی و مرکزی اروپایی

شیلشی قسمت شرقی اروپایی

زیتین بورنو قسمت جنوبی مرکزی اروپایی

دیدگاهتان را بنویسید