بخش هایی از صحبتهای کارشناس مجله شنيداري هشت صبح ٩٧/٠۸/۰۷

طبق صحبتهایی که با وکلای مختلف انجام دادیم نتایجی که تا کنون بدست اومده ، من خدمتتون عرض میکنم :

اولین مورد این هست که این بحث شهروندی ، توسط چند سازمان مختلف بررسی میشود،

در واقع وقتیکه درخواست شهروندی داده میشود ، اولا این درخواست بصورت خانوادگی بررسی

میشودیعنی بصورت صرفا یک شخص نیست و در واقع پرونده ی اون شخص که شامل خود

فرد ، همسر و بچه های زیر هجده سال هست ، کامل بصورت یک پرونده بررسی میشود و

کمیته یا کمسیونی تشکیل میشود از اداراتی که عرض میکنم.

این کمسیون شامل ادارات چوره و شهیرجیلیک به معنی شهرسازی ، نفوس مودورلوگو

به معنی اداره ثبت احوال ، ایچ ایشلری باکانلیغی به معنی اداره ی امور داخلی ،

چالیشما و سوسیال باکانلیغی به معنی اداره ی کار و امور اجتماعی ، عائله و سوسیال

باکانلیغی ، به معنی سازمانی که امور مربوط به خانواده رو بررسی میکنه ،

دیدگاهتان را بنویسید