سابیحا گوکچن

سابیحا گوکچن اولین خلبان زن در ترکیه و اولین خلبان جنگی زن در جهانسابیحا در سال ۱۹۱۳ در بورسا بدنیا آمد ، بعد از مرگ پدر و مادرش ، در سال۱۹۲۵ توسط آتاتورک که به بورسا آمده بود به فرزند خواندگی گرفته شد.

در سال ۱۹۳۵ قانون اجباری نام خانوادگی تصویب و نام خانوادگی گوکچن از طرف آتا تورک ، به سابیحا داده شددر آن زمان ، سابیحا هنوز با خلبانی و هواپیما آشنا نشده بود.

در همان سال بعد از اتمام کالج وارد مدرسه هوایی ِ پرنده های ترک شد.

بعد از اتمام تحصیلات همراه با ۷ کارآموز مرد ، به روسیه رفت تا دوره ی خلبانی هواپیماهای بی موتور را سپری کند.

در سال ۱۹۳۶ وارد مدرسه ی هوایی اسکی شهیر شد و بعد از گذراندن تعلیمات ویژه ،

خلبان جنگی شد.

از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۶ به عنوان مربی در مدرسه هوایی پرنده های ترک ، مشغول به خدمت شد.

در سال ۱۹۹۶ ، در مراسمی که برای جشن فارغ التحصیلی کالج هوایی امریکایی ترتیب داده شده بود ، به عنوان مهمان افتخاری دعوت شده و از طرف ماکس ول ، یکی از بیست خلبانی که در تاریخ جهان نام خود را ثبت کرده اند، معرفی شد.

گوکچن اولین و تنها زنیست در جهان که برای این عنوان انتخاب شده است.

آخرین پرواز وی در سال ۱۹۹۶ ، در سن ۸۳ سالگی انجام گرفته استو در سال ۲۰۰۱ از دنیا رفت.

در منطقه پندیک استانبول ، دومین فرودگاه بین المللی استانبول به نام سابیحا گوکچن نامگذلری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید