کار در ترکیه

مهم ترین پیش نیاز دونستن زبان هست . شما باید تشریف بیارید در ترکیه حضور داشته باشید در محیط قرار بگیرید رزومتون و بفرستین به شرکتها و اگه مورد قبول بود برین مصاحبه پیدا کردن کار در ترکیه از داخل ایران عملا غیر ممکن هست .

دیدگاهتان را بنویسید